Res Publica Nowa

Dziesięć przemówień na dwudziestopięciolecie wolności

Twitter Facebook Linked In Mail

Nasza przyszłość i przeszłość zawiera się w słowach. Przemówienia towarzyszące najważniejszym momentom 25. lat wolności składają się na zbiorową pamięć o tym kim jesteśmy – my, czyli zbiór polityczny Polaków. W tekstach tych zarysowują się strategiczne kierunki dla Polski, oddane są zbiorowe pragnienia i historie chwil tworzących naszą tożsamość. Jednym razem wycyzelowane, innym wypowiedziane pod wpływem emocji nie są to słowa rzucone na wiatr. Przemawiający to czołowi przedstawiciele polskiego życia publicznego. Raz definiują kierunki na przyszłość, a raz utwierdzają obrany wcześniej kierunek. Z perspektywy czasu, widać jak pomimo różnic programowych i rywalizacji o głosy dopiero razem tworzą pełny obraz naszej współczesnej demokracji.

Wyboru przemówień dokonaliśmy szukając przełomowych momentów ostatniego ćwierćwiecza, albo wyjątkowo ważnych wystąpień określających charakter polskiej pamięci. Teksty te są zasadniczym punktem odniesienia dla całej wspólnoty. Zebrane razem kształtują horyzont wyobraźni o wolnej Polsce.

Dziękujemy firmie International Paper oraz Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za okazaną pomoc i umożliwienie przygotowania tej publikacji.

Res Publica Nowa

PL/EN

Wybierz format